Podlahové vykurovanie

2Elektrická vykurovacia rohož je elektrický vykurovací okruh prichytený k nosnej tkanine s pravidelnými rozostupmi. Vykurovací okruh je vodič, ktorý je vyrobený v určitej dĺžke a nie je možné ho skracovať. Inštalačná firma musí nainštalovať celú dĺžku vykurovacieho vodiča. Každý vodič je ukončený prívodným vodičom, tzv. studeným koncom, ktorého dĺžku je možné upraviť podľa potreby.

Ako názov napovedá, podlahové vykurovanie je v tomto prípade hlavným, často jedným zdrojom tepla v miestnosti. Jeho úlohou je vyhrievať miestnosť na požadovanú teplotu, samotná teplota podlahy má nižšiu prioritu – pokiaľ teplota vzduchu v miestnosti dosiahne požadovanú úroveň, systém podlahového vykurovanie sa vypína aj keď je teplota podlahy nižšia, než by si užívateľ v danú chvíľu mohol priať. Toto opatrenie je nevyhnutné pre úspornú prevádzku vykurovania – prekurovanie miestnosti vedie k nežiaducim energetickým výdajom. Systém regulácie sníma pomocou sond teplotu vzduchu v miestnosti aj teplotu podlahy. Podlahové sondy plnia tzv. limitačnú funkciu – bránia zvyšovaniu teploty podlahy na nežiaducu (nepríjemnú) hodnotu. Veľkosť vykurovanej plochy je závislá na požadovanom výkone, obvykle sa ale vykurovanie inštaluje v celej voľnej ploche miestnosti.

 

Elektrické podlahové vykurovanie je jedným z najrozšírenejších spôsobov využitia elektrických vykurovacích vodičov. Pre tieto aplikácie sú z hľadiska ceny, vlastností aj funkčnosti systému ideálne odporové vykurovacie vodiče. Samoregulačné vodiče alebo vodiče s konštantným výkonom sa pre podlahové vykurovanie štandardne nepoužívajú. Samotná inštalácia je veľmi jednoduchá a lacná- tieto káblové rohože sa umiestňujú buď pod plávajúcu podlahu alebo aj dlažbu. Podlahové vykurovanie je hlavne vhodné pre rodinu s deťmi, v ktorej sa deti hrávajú vo vačšine prípadov na podlahe.